3 thoughts on “Đại học Nghĩa Thủ, Cao Hùng

  1. Chào bạn,

    Bạn muốn hỏi chương trình học tiếng Hoa, đại học hay thạc sỹ vậy bạn?
    Hạn nộp hồ sơ chương trình Đại học/Thạc sỹ kỳ tháng 9/2018 là cuối tháng 7/2018, bạn nên nộp hồ sơ càng sớm để có khả năng nhận học bổng càng cao bạn nha!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *