Đại học Quốc gia Đài Bắc

Đại học Quốc gia Đài Bắc

Đại học Quốc gia Đài Bắc ban đầu có tên gọi là Học viện Luật và Kinh doanh tỉnh Đài Loan vào năm 1949 nhằm giáo dục và đào tạo nên những chuyên gia ưu tú về luật và kinh doanh của đất nước. Năm 2000, Đại học Quốc gia Đài Bắc được tái cấu trúc và tổ chức lại từ Học viện Luật và Kinh doanh của Đại học Quốc gia Chung-Hsin. Năm 2010, NTPU cuối cùng đã hoàn thành toàn bộ dự án tái định cư, chuyển 6 học viện từ khuôn viên trung tâm ở thành phố Đài Bắc, hiện nay khuôn viên chính San-Shia nằm ở Tân Bắc. Trong nhiều thập kỷ qua, NTPU truyền thống đã đóng một vai trò then chốt và quan trọng trong việc giáo dục và phát triển những tài năng tầm trung và cao cấp trong các lĩnh vực luật, kinh doanh, hành chính công, cũng như là khoa học xã hội. Trường gồm hai khuôn viên ở Đài Bắc và San-Shia.

Trường có hai kỳ nhập học, hạn nộp hồ sơ:

Học kỳ mùa xuân: 31/10

Học kỳ mùa thu: 30/4

Danh sách các khoa tuyển sinh Quốc tế

Khoa Cử nhân Thạc sĩ Tiến sĩ Dạy bằng tiếng Anh
Khoa Luật x x x 1 phần đối với sinh viên sau Đại học

1 ít đối với sinh viên Đại học

Khoa Quản trị kinh doanh x x 1 phần
Khoa quản lý hợp tác xã và ngân hàng x 1 phần
Khoa kế toán x x 1 phần
Khoa thống kê x 1 phần
Học viện kinh doanh quốc tế x Không
Chương trình quản lý đô thị Quốc tế x
Khoa chính sách và hành chính công x x x 1 phần đối với sinh viên sau Đại học

1 ít đối với sinh viên Đại học

Khoa tài chính công x x 1 phần
Khoa bất động sản và xay dựng môi trường x x x 1 phần đối sinh viên sau đại học
Khoa quy hoạch đô thị x x không
Khoa kinh tế học x x x không
Khoa xã hội học x x không
Khoa công tác xã hội x x không
Khoa sau đại học về tội phạm học x không
Khoa văn học Trung Hoa x x không
Khoa lịch sử x x không
Khoa ngoại ngữ và ngôn ngữ học ứng dụng x
Học viện tài liệu và nghệ thuật dân gian Trung Quốc x không
Khoa khoa học máy tính và kỹ thuật thông tin x x
Khoa kỹ thuật viễn thông x x
Khoa kỹ thuật điện x x
Chương trình thạc sĩ R&D về khoa học máy tính và kỹ thuật điện x

Học phí và phí ký túc xá (một học kỳ) năm học 2011: (TWD)

Chương trình Luật, sự kiện xã hội, Khoa học xã hội, nhân văn Kinh doanh Kỹ thuật điện và khoa học máy tính
Đại học 45.691 46.091 52.668
Thạc sĩ 45.033 47.276 52.994
Tiến sĩ 46.206 46.778 53.278

Phí ký túc xá

Cơ sở Đài Bắc Cơ sở San-Shia
Nam Nữ Nam Nữ
Đại học 5.000-7.500 5.000-7.500 8.500-9.700 8.500-9.700
Sau đại học 5.000-7.500 5.000-7.500 9.700 9.700

Ngoài ra còn có các phí khác: Internet, điện, phòng thí nghiệm….


Hỗ trợ du học Đài Loan:

Trung tâm Tư vấn Giáo dục Quốc tế Minh Hoàng An

- Tp. HCM: 500 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11
Điện thoại : (028) 3975 6200 / Hotline: 0916 685 601
- Đà Nẵng: 144 Ông Ích Khiêm, P. Tam Thuận, Q. Thank Khê, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3868 978/ 3868 979
- Email: duhoc@minhhoangan.edu.vn
- Website: www.minhhoangan.edu.vn

Comments

comments

Gửi phản hồi