Lịch thi kỳ thi năng lực Hoa ngữ (TOCFL)

LỊCH THI KỲ THI NĂNG LỰC HOA NGỮ (TOCFL)

KHU VỰC 1

No. Thời gian thi Trường tổ chức Thời gian ghi danh Địa điểm ghi danh Hình thức thi

 

1 2016/01/24 Đại học KHXH & NV Hà Nội 2016/11/25-12/24 Đại học KHXH & NV Hà Nội Thi trên giấy
2 2016/5/8 Đại học KHXH & NV Hà Nội 2016/02/16 – 4/6 Đại học KHXH & NV Hà Nội Thi trên giấy
3 2016/6/4 Phòng Giáo dục – VP. Đài Bắc 2016/3/19-5/4 Phòng Giáo dục – VP. Đài Thi trên máy tính
4 2016/7/17 Đại học KHXH & NV Hà Nội 2016/5/17-6/17 Đại học KHXH & NV Hà Nội Thi trên giấy
5 2016/7/30 Phòng Giáo dục – VP. Đài Bắc 2016/5/30-6/30 Phòng Giáo dục – VP. Đài Bắc Thi trên máy tính
6 2016/8/27 Phòng Giáo dục – VP. Đài Bắc 2016/6/30-7/27 Phòng Giáo dục – VP. Đài Bắc Thi trên máy tính
7 2016/9/24 Phòng Giáo dục – VP. Đài Bắc 2016/7/27-8/24 Phòng Giáo dục – VP. Đài Bắc Thi trên máy tính
8 2016/10/29 Phòng Giáo dục – VP. Đài Bắc 2016/8/24-9/29 Phòng Giáo dục – VP. Đài Bắc Thi trên máy tính
9 2016/11/13 Đại học KHXH & NV Hà Nội 2016/9/5-10/13 Đại học KHXH & NV Hà Nội Thi trên giấy
10 2016/11/19 Phòng Giáo dục – VP. Đài Bắc 2016/9/29-10/19 Phòng Giáo dục – VP. Đài Bắc Thi trên máy tính
11 2016/11/27 Đại học Ngoại ngữ Huế 2016/9/19-10/27 Đại học Ngoại ngữ Huế Thi trên giấy
12 2016/12/4 Đại học Thái Nguyên 2016/9/19-11/3 Đại học Thái Nguyên Thi trên giấy
13 2016/12/17 Phòng Giáo dục – VP. Đài Bắc 2016/10/19-11/17 Phòng Giáo dục – VP. Đài Bắc Thi trên máy tính

KHU VỰC 2

No. Thời gian thi Trường tổ chức Thời gian ghi danh Địa điểm ghi danh Hình thức thi

 

1 2016/11/09 Phòng Giáo dục – VP. Đài Bắc 2016/08/19-09/30 Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng Thi trên giấy
2 2016/11/10 Phòng Giáo dục – VP. Đài Bắc 2016/08/19-09/30 Đại học Sư phạm TP.HCM Thi trên giấy

Ghi chú: Lịch thi này chỉ là quy hoạch sơ bộ, chi tiết vui lòng xem tại website Trung tâm Giáo dục Đài Loan tại Việt Nam (http://www.tweduvn.org/).


Hỗ trợ du học Đài Loan:

Trung tâm Tư vấn Giáo dục Quốc tế Minh Hoàng An

- Tp. HCM: 500 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11
Điện thoại : (028) 3975 6200 / Hotline: 0916 685 601
- Đà Nẵng: 144 Ông Ích Khiêm, P. Tam Thuận, Q. Thank Khê, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3868 978/ 3868 979
- Email: duhoc@minhhoangan.edu.vn
- Website: www.minhhoangan.edu.vn

Comments

comments

Gửi phản hồi