Hotline: +84905605601

Danh mục: Du học hệ dự bị Đại Học

Tuyển sinh hệ Dự Bị Đại Học sinh viên Quốc Tế – Học Viện Kỹ Thuật Lê Minh

Tuyển sinh hệ Dự bị đại học (1 + 4), năm thứ nhất dự bị tiếng hoa, trước khi kết thúc chương trình học tiếng hoa đạt TOCFL A2 trở lên có thể đăng ký học khoa: kỹ thuật Cơ Điện, kỹ thuật Cơ Khí hoặc kỹ thuật Ô Tô của trường. SỐ LƯỢNG TUYỂN SINH Khoa kỹ thuật Cơ Điện: 30 người Khoa kỹ thuật Cơ Khí: 30 người Khoa kỹ thuật Ô tô: 30 người HỌC PHÍ, TẠP PHÍ VÀ PHÍ KÝ TÚC XÁ Năm thứ nhất dự bị tiếng Hoa: Học kỳ 1: Học phí, tạp phí Read More

logged_in_greeting="Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì?" logged_out_greeting="Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì?">