Đại học Tô Châu

1. Giới thiệu chung: Được thành lập năm 1900, là trường Đại học tư thục lâu đời nhất Đài Bắc Chất lượng giáo dục của trường rất cao, là nơi chuẩn bị nền tảng kiến thức vững chắc cho sinh viên khi tốt nghiệp. Trường đại học Tô Châu nằm trên trục văn hóa củathành […]

Continue Reading

Đại học Tamkang

Đại học Tamkang, thành phố Đài Bắc. GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG: Được thành lập năm 1950, Đại học Tam Kang là trường Đại học tư lâu đời nhất Đài Loan. Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm cùng những nỗ lực phát triển không ngừng, trường Đại học Tam Kang đã trở thành một trường […]

Continue Reading