14 thoughts on “Đại học Phùng Giáp

    1. Hi em,

      Trường đại học Phùng Giáp có chương trình đào tạo tiếng Hoa em nha. Điều kiện đăng ký chương trình tiếng Hoa: ĐTB > 6.0; TOEIC > 300 hoặc TOCFL level 1 trở lên em nhé.

    1. Hi em,

      Nếu em đăng ký học kỳ tháng 3/2019 thì em nên thi vào tháng 9/2018, trễ nhất là tháng 12/2018 em nha vì từ tháng 12/2018 trung tâm Ad đã nhận hồ sơ cho kỳ tháng 3/2019 em nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *