8 thoughts on “Đại học Phùng Giáp

    1. Hi em,

      Trường đại học Phùng Giáp có chương trình đào tạo tiếng Hoa em nha. Điều kiện đăng ký chương trình tiếng Hoa: ĐTB > 6.0; TOEIC > 300 hoặc TOCFL level 1 trở lên em nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *