5 thoughts on “Tìm hiểu Kỳ thi năng lực Hoa ngữ TOCFL

    1. Chào Tâm,

      Hiện tại kỳ thi TOCFL chỉ giới hạn ở các địa điểm chính như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Về thông tin mở rộng thêm địa bàn thi hay ngày giờ cho kỳ thi tiếp theo, em vui lòng cấp nhật trang web. Ad sẽ cung cấp ngay khi có thông tin em nha.

      Cảm ơn em!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *