Học bổng 100% tại Cao Hùng, Đài Nam

– Bậc học: Đại học và Thạc sỹ.

– Học bổng: 50% – 100% học phí, cơ hội nhận trợ cấp hàng tháng.

– Đăng ký thông tin tại đây để nhận tư vấn: https://goo.gl/8mp7K0   

– Điện thoại: (028) 3975 6200 (HCM)/ (0236) 3868 979 (Đà Nẵng)/ (0220) 3550 855 (Hải Dương)

– Hotline: 0916 685 601

– Kỳ nhập học: tháng 2 và tháng 9 hằng năm.

Continue Reading