Lịch thi TOCFL tháng 12/2018

[Thông báo] LỊCH THI TOCFL THÁNG 12/2018 tại TP. Hồ Chí Minh (thi trên máy tính) Trung tâm Tư Vấn Du Học Minh Hoàng An thông báo thời gian và địa điểm thi TOCFL: – Thời gian đăng ký: 16/10/2018 – 16/11/2018 – Địa điểm đăng ký: Phòng giáo dục, VP Kinh Tế và Văn […]

Continue Reading