Visa Visitor

VISA DU LỊCH (VISITOR VISA) là loại visa được cấp theo mục đích chuyến đi ngắn hạn (du lịch, du học tiếng Hoa, thăm than, làm việc, thực tập,…). MỤC ĐÍCH CHUYẾN ĐI: DU HỌC TIẾNG HOA Loại Visa:                          VISITOR Thời hạn lưu trú:              60 ngày Nhập cảnh:                       01 lần (Single) Phí visa: + Lệ phí: 50 […]

Continue Reading

Visa Du Lịch

VISA DU LỊCH (VISITOR VISA) là loại visa được cấp theo mục đích chuyến đi ngắn hạn (du lịch, du học tiếng Hoa, thăm than, làm việc, thực tập,…). MỤC ĐÍCH CHUYẾN ĐI: DU LỊCH Loại Visa:                          VISITOR Thời hạn lưu trú:              14 ngày Nhập cảnh:                       01 lần (Single) Phí visa: + Lệ phí: 50 USD (Thời gian xét […]

Continue Reading

Visa du học Chính Quy

Visa du học các chương trình cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ ở Đài Loan là visa du học chính quy (hay còn gọi là General Visa). Loại Visa:                          GENERAL Thời hạn lưu trú:              03 năm Nhập cảnh:                       01 lần (Single) Phí visa: + Lệ phí:                           66 USD (Thời gian xét duyệt : 05 ngày) + Lệ phí:                           99 […]

Continue Reading