Hotline: +84905605601

Danh mục: Trường ngôn ngữ tại Đài Trung

Thông tin hệ ngôn ngữ trường Đại học Á Châu Đài Loan (AU) năm 2023

THÔNG TIN CHUNG Kể từ tháng 9/2010, Đại học Á Châu – Asia University (AU) đã thành lập Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Trung để phối hợp quốc tế hóa và tuyển sinh sinh viên quốc tế và sinh viên trao đổi. Nhiệm vụ của Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Trung là cung cấp các khóa học tiếng Trung có chất lượng tốt nhất và môi trường học tập nhằm quảng bá văn hóa Đài Loan cho sinh viên nước ngoài của AU và sinh viên trao đổi nước ngoài. Sinh viên nước ngoài có thể chọn các khóa học phù Read More

Thông tin hệ ngôn ngữ trường Đại học Quốc Lập Giáo dục Đài Trung (NTCU) năm 2023 – 2024

THÔNG TIN CHUNG Trung tâm tiếng trung tại trường Đại học Quốc Lập Giáo dục Đài Trung – National Taichung University of Education (NTCU) cung cấp các khóa học tiếng Trung ở các cấp độ khác nhau. NTCU dạy tiếng Trung bằng các phương pháp hiệu quả, đã được chứng minh, cho phép học sinh đạt được các kỹ năng giao tiếp thực tế trong một khoảng thời gian nhất định. Các giảng viên của NTCU đều là những giáo viên bản xứ có kinh nghiệm, có trình độ giảng dạy tiếng Trung như ngôn ngữ thứ hai hoặc ngoại ngữ. Các Read More

Thông tin hệ ngôn ngữ trường Đại học Quốc Lập Trung Hưng (NCHU) năm 2023 – 2024

THÔNG TIN CHUNG Để cung cấp một môi trường xuất sắc cho người nước ngoài học ngôn ngữ và văn hóa và phù hợp với chính sách học thuật quốc tế của Bộ Giáo dục, trung tâm ngôn ngữ Đại học Quốc lập Trung Hưng (National Chung Hsing University – NCHU) đã thành lập lớp học tiếng Trung vào mùa xuân năm 2006. Vào mùa thu, NCHU được bộ giáo dục Đài Loan cho phép đăng ký sinh viên nước ngoài học tiếng Trung. Để đáp ứng nhu cầu chính sách quốc tế tại NCHU nâng cao chất lượng giảng Read More