Hotline: +84905605601

Thư mời nhập học & học bổng

Dưới đây là tổng hợp một số kết quả thư mời với các dạng ngành học và học bổng 2021 – 2022 tại Minh Hoàng An:

ĐẠI HỌC QUỐC LẬP THANH HOA – NATIONAL TSING HUA UNIVERSITY

Thư mời nhập học & học bổng 1
Thư mời nhập học & học bổng 2

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM QUỐC LẬP ĐÀI LOAN

Thư mời nhập học & học bổng 5
Thư mời nhập học & học bổng 6

ĐẠI HỌC QUỐC LẬP THÀNH CÔNG (NATIONAL CHENG KUNG UNIVERSITY)

Thư mời nhập học & học bổng 9
Thư mời nhập học & học bổng 10
Thư mời nhập học & học bổng 11

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC LẬP ĐÀI BẮC (NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY)

Thư mời nhập học & học bổng 14

ĐẠI HỌC QUỐC LẬP TÔN TRUNG SƠN (NATIONAL SUN YAT-SEN UNIVERSITY)

Thư mời nhập học & học bổng 15
Thư mời nhập học & học bổng 16


ĐẠI HỌC TRUNG NGUYÊN (CHUNG YUAN CHRISTIAN UNIVERSITY)

Thư mời nhập học & học bổng 17


ĐẠI HỌC NGÔN NGỮ VĂN TẢO (WENZAO URSULINE UNIVERSITY OF LANGUAGES)

Thư mời nhập học & học bổng 18


ĐẠI HỌC ĐÔNG HẢI (TUNG HAI UNIVERSITY)

Thư mời nhập học & học bổng 19
Thư mời nhập học & học bổng 20


ĐẠI HỌC CHÂN LÝ (ALETHEIA UNIVERSITY)

Thư mời nhập học & học bổng 21


ĐẠI HỌC Á CHÂU (ASIA UNIVERSITY)

Thư mời nhập học & học bổng 22
Thư mời nhập học & học bổng 23


ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA ĐÀI LOAN (NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

Thư mời nhập học & học bổng 24


ĐẠI HỌC NGHĨA THỦ (I-SHOU UNIVERSITY)

Thư mời nhập học & học bổng 27


ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NAM ĐÀI LOAN (SOUTHERN TAIWAN UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

Thư mời nhập học & học bổng 28

ĐẠI HỌC TÔ CHÂU (SHOOCHOW UNIVERSITY)

Thư mời nhập học & học bổng 29


ĐẠI HỌC CÔNG GIÁO PHỤ NHÂN (FU JEN UNIVERSITY)

Thư mời nhập học & học bổng 30

ĐẠI HỌC ĐẠM GIANG (TAMKANG UNIVERSITY)

Thư mời nhập học & học bổng 31

ĐẠI HỌC QUỐC LẬP ĐÔNG HOA (NATIONAL DONG HWA UNIVERSITY)

Thư mời nhập học & học bổng 32

logged_in_greeting="Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì?" logged_out_greeting="Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì?">