Category: Học bổng theo khu vực

Học bổng Toàn phần Hệ Đại học tại Thành phố Đài Trung

HỌC BỔNG TOÀN PHẦN  HỆ ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG Minh Hoàng An thông báo tuyển sinh học bổng dành cho chương trình Đại Học tại Thành Phố Đài Trung, Đài Loan. Điều kiện xin học bổng: Tốt nghiệp PTTH loại khá giỏi Tiếng Hoa Tocfl level 3 trở lên Loại học bổng […]

Học bổng toàn phần tại Đài Trung

HỌC BỔNG TOÀN PHẦN  HỆ ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG  Minh Hoàng An thông báo tuyển sinh học bổng dành cho chương trình Đại Học tại Thành Phố Đài Trung, Đài Loan.     •    Điều kiện xin học bổng: Tốt nghiệp PTTH loại khá giỏi Tiếng Hoa Tocfl level 3 trở lên *Loại […]