Hotline: +84905605601

Xin thư mời nhập học

XỬ LÝ HỒ SƠ XIN THƯ MỜI NHẬP HỌC

  • Hướng dẫn viết kế hoạch học tập / Giới thiệu bản thân.
  • Thiết kế nội dung Kế hoạch học tập / Giới thiệu bản thân theo từng cá nhân / Mục tiêu đề ra
  • Chỉnh sửa và hoàn thiện: Kế hoạch học tập / Giới thiệu bản thân.
  • Góp ý, chỉnh sửa và dịch thuật bài nghiên cứu (đối với bậc Thạc Sĩ và Tiến Sĩ)
  • Du học hệ ngôn ngữ ngắn hạn/ chương trình Đại học/ Thạc Sĩ / Tiến Sĩ
  • Đã bao gồm lệ phí ghi danh xét tuyển.
Xin thư mời nhập học 1