Tag: học bổng

Học bổng toàn phần tại Đài Đông

Học bổng toàn phần tại Đài Đông – Đài Loan Minh Hoàng An – Chuyên gia tư vấn học bổng du học Đài Loan. Với hàng trăm sinh viên đến với chúng tôi hàng năm để đăng ký xin học bổng tại Đài Loan . MHA tự hào đã giúp cho rất nhiều sinh viên […]

Hướng dẫn học bổng Đại học Quốc gia Đài Trung

Hướng dẫn về chương trình học bổng cho sinh viên quốc tế tại Trường Đại học Quốc gia Đài Trung (National Taitung University). Jhihben Campus: 369, Sec. 2, Shikang Rd., Taitung, Taiwan, R.O.C. Taitung Campus: 684, Sec. 1,Chunghua Rd., Taitung, Taiwan, R.O.C. 1. Để thúc đẩy quá trình đăng ký nhập học của học sinh […]

Học bổng Đại học Đông Hải

Học bổng Đại học Đông Hải (Tunghai University). Số lượng học bổng được trao phụ thuộc vào nguồn quỹ có sẵn và cũng được phân bổ căn cứ vào số lượng sinh viên quốc tế theo học. Có các loại học bổng như sau: Loại 1: bao gồm toàn bộ học phí, phí sinh viên […]