Hotline: +84905605601

Đại học Y Cao Hùng (Kaohsiung Medical University )

Đại học Y Cao Hùng (Kaohsiung Medical University ) 1

Du học ngành y ở nước ngoài là con đường giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận kiến thức tiên tiến của thế giới và thực tập tại các nước phát triển. Trong đó du học ngành y tại Đài Loan được xem là một lựa chọn thông minh của sinh viên Việt Nam. Là một trong những quốc gia Châu Á được đánh giá cao trong lĩnh vực y học, du học Đài Loan ngành y dần trở thành sự lựa chọn hàng đầu với những du học sinh muốn theo học ngành Y …Nhưng chắc hẳn vẫn có khá nhiều bạn vẫn đang thắc mắc về yêu cầu đầu vào như thế nào, không biết mình có đủ điều kiện để du học ngành này hay không? Để giải đáp những thắc mắc này thì Minh Hoàng An xin gửi đến các bạn yêu cầu tuyển sinh cũng như hình thức xét tuyển tại trường Đaị Học Y Cao Hùng– Một trong những trường Đại học Y hàng đầu ở Đài Loan, để giúp bạn có cái nhìn tổng quát và có sự chuẩn bị tốt trước khi du học ngành Y tại Đài Loan nhé !!!

Đại học Y Cao Hùng (Kaohsiung Medical University ) 2
du học ngành y tại cao hùng

Mục lục

I. HỆ ĐẠI HỌC

1. Y ĐA KHOA

– Hệ đào tạo: Tiếng Hoa

-Yêu cầu đâu vào:

+ Phải học ít nhất 3 trong các môn: Sinh học, hóa học, Y sinh, Hóa hữu cơ, Lý, Toán, Giải tích với điểm trung bình ba môn đều từ 3.0 trở lên (thang điểm 4.0)

+ IELTS 4.5, TOEIC 600 hoặc TOEFL iBT 61

+ TOCFL 5 trở lên

+ Có phỏng vấn với trường

2. Y HỌC THỂ THAO

– Yêu cầu đầu vào

+ Học lực khá trở lên

+ TOCFL 3 trở lên

+ Thư giới thiệu xác nhận về khả năng tiếng Hoa

+ Có phỏng vấn với trường

3. HÔ HẤP

– Yêu cầu đầu vào

+ Phải học ít nhất 2 trong các môn: Sinh học, hóa học, Lý, Toán với điểm trung bình hai môn đều từ 3.0 trở lên (thang điểm 4.0)

+ GPA phải từ 3.0 trở lên (thang điểm 4.0)

+ IELTS 4.5, TOEIC 600 hoặc TOEFL iBT 61

+ Cần có TOCFL

4. NHA KHOA

– Thời gian học: 6 năm

– Yêu cầu đầu vào

+ Đã từng học hóa và sinh với điểm trung bình hai môn đều từ 3.0 trở lên (thang điểm 4.0)

+ Hai thư giới bắt buộc từ giáo viên bộ môn hóa/ sinh và từ trưởng khối

+ Cần có TOCFL

5. DƯỢC

– Thời gian học: 5 năm

– Yêu cầu đầu vào

+ Phải học ít nhất 2 trong các môn: Sinh học, hóa học, Lý, Toán với điểm trung bình hai môn đều từ 3.0 trở lên (thang điểm 4.0)

+ GPA 4.0 (thang điểm 4.0)

+ TOCFL 4 hoặc HSK 6 trở lên

+ IELTS 4.5, TOEIC 600 hoặc TOEFL iBT 61

6. HƯƠNG LIỆU VÀ HÓA MỸ PHẨM

– Yêu cầu đầu vào

+ TOCFL 4 hoặc HSK 6 trở lên

+ Phải học ít nhất 2 trong các môn: Sinh học, hóa học, Lý, Toán với điểm trung bình hai môn đều từ 3.0 trở lên (thang điểm 4.0)

+ Có phỏng vấn với trường.

7. THÍ NGHIỆM Y KHOA VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

– Yêu cầu đầu vào

+ Đã từng học Hóa và Sinh với điểm trung bình hai môn đều từ 3.0 trở lên (thang điểm 4.0)

+ IELTS 4.5, TOEIC 600 hoặc TOEFL iBT 61

+ TOCFL 5 trở lên

+ Thư giới thiệu xác nhận về khả năng tiếng Hoa

8. Y TẾ CỘNG ĐỒNG

– Yêu cầu đầu vào

+ Học lực khá trở lên

+ Cần có TOCFL

9. VẬT LÝ TRỊ LIỆU

– Yêu cầu đầu vào

+ Đã từng học Toán, Sinh, Lý với điểm trung bình ba môn đều từ 3.0 trở lên (thang điểm 4.0)

+ GPA 4.0 ( thang điểm 4.0)

+ IELTS 4.5, TOEIC 600 hoặc TOEFL iBT 61

+ TOCFL 4 hoặc HSK 6 trở lên

10. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

– Yêu cầu đầu vào

+  Học lực khá trở lên

+  Đã từng học Sinh với điểm trung bình từ 3.0 trở lên (thang điểm 4.0)

+  IELTS 4.5, TOEIC 600 hoặc TOEFL iBT 61

+ TOCFL 4 hoặc HSK 6 trở lên

11. QUẢN TRỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ TIN HỌC Y KHOA

– Yêu cầu đầu vào

+  Học lực khá trở lên

+ TOCFL 4 hoặc HSK 6 trở lên

+ Thư giới thiệu xác nhận về khả năng tiếng Hoa

+  Có thể phải phỏng vấn với trường

12. KHOA HỌC Y SINH VÀ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG

– Yêu cầu đầu vào

+  Đã từng học Sinh và Tiếng Anh với điểm trung bình từ 3.0 trở lên (thang điểm 4.0)

+ TOCFL 3 hoặc HSK 5 trở lên

13. HÓA DƯỢC, HÓA HỌC ỨNG DỤNG

– Yêu cầu đầu vào

+ Học lực khá trở lên

+  Cần có TOCFL

14. CÔNG NGHỆ SINH HỌC

– Yêu cầu đầu vào

+  Học lực khá trở lên

+ Đã từng học Sinh và Tiếng Anh với điểm trung bình từ 3.0 trở lên (thang điểm 4.0)

+  TOCFL 3 hoặc HSK 5 trở lên

15. TÂM LÝ HỌC, XÃ HỘI HỌC Y TẾ VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI

– Yêu cầu đầu vào

+ Học lực khá trở lên

+ Cần có TOCFL (khả năng viết và nói tốt).

II. HỆ THẠC SĨ

1. Y ĐA KHOA

– Hệ đào tạo: Tiếng Anh,

– Thời gian học:  từ 1-4 năm

***Chỉ tuyển sinh kỳ tháng 9

– Yêu cầu đầu vào

+ Phải có bằng cử nhân về y, khoa học tự nhiên hoặc đời sống và đã học ít nhất 10 tín chỉ (160 giờ) các môn như: Sinh học, Hóa sinh hoặc Khoa học đời sống

+ Hoặc phải có bằng bác sĩ y khoa

+ GPA phải từ 3.0 trở lên ( thang điểm 4.0)

+ IELTS 4.5 , TOEIC 600 hoặc TOEFL iBT 61

2. Y HỌC NHIỆT ĐỚI

Hệ đào tạo: Tiếng Anh

Thời gian học: từ 1-4 năm

**Chỉ tuyển sinh kỳ tháng 9

– Yêu cầu đầu vào

+ Phải có bằng cử nhân về y tế, y tế công đồng, điều dưỡng, khoa học thú y, công nghệ y tế và khoa học đời sống hoặc tự nhiên.

+ Hoặc phải có bằng bác sĩ y khoa

+ Đã học 10 tín chỉ (160 giờ) các môn như Sinh học, Dịch tễ học, Ký sinh trùng, Vi sinh học hoặc Khoa học Đời sống.

+ GPA phải từ 3.0 trở lên ( thang điểm 4.0)

+ Có thể phải phỏng vấn với trường

3. Y HỌC THỂ THAO

– Hệ đào tạo: Tiếng Anh

– Thời gian học: từ 1-4 năm

– Yêu cầu đầu vào

+ Học lực khá trở lên

+ TOCFL 3 trở lên

+ Thư giới thiệu xác nhận về khả năng tiếng Hoa

4. NHA KHOA

– Thời gian học:  từ 1-4 năm

**Chỉ tuyển sinh kỳ tháng 9

– Yêu cầu đầu vào

+ Phải có bằng cử nhân từ những trường Y hoặc Nha Khoa hoặc có bằng bác sĩ Nha Khoa

+ GPA phải từ 3.0 trở lên ( thang điểm 4.0)

+ TOCFL 4 hoặc HSK 6 trở lên

+ Thư giới thiệu xác nhận về khả năng tiếng Hoa

5. VỆ SINH RĂNG MIỆNG

– Hệ đào tạo :Tiếng Hoa

– Thời gian học: từ 1-4 năm

**Chỉ tuyển sinh kỳ tháng 9

– Yêu cầu đầu vào

+ Học lực khá trở lên

+ TOCFL 3 trở lên

+ Thư giới thiệu xác nhận về khả năng tiếng Hoa

+  Có thể phải phỏng vấn với trường

6. DƯỢC

Thời gian học: từ 1-4 năm

**Chỉ tuyển sinh kỳ tháng 9

– Yêu cầu đầu vào

+ Phải có bằng cử nhân về dược phẩm, hóa học, hương liệu và hóa mỹ phẩm, sinh học và kỹ thuật sinh học

+ GPA phải từ 3.0 trở lên ( thang điểm 4.0)

+  IELTS 4.5 , TOEIC 600 hoặc TOEFL iBT 61

+ TOCFL 4 hoặc HSK 6 trở lên

+ Thư giới thiệu xác nhận về khả năng tiếng Hoa

7. HƯƠNG LIỆU VÀ HÓA MỸ PHẨM

– Thời gian học: từ 1-4 năm

* Chỉ tuyển sinh kỳ tháng 9

– Yêu cầu đầu vào

+  Đã học 6 tín chỉ trong các môn như Sinh học, Hóa học, Vật lý, Quản lý, Giải tích, Hóa học hữu cơ và Hóa học phân tích

+ TOCFL 4 hoặc HSK 6 trở lên

+ Phải phỏng vấn với trường

8. NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM TỰ NHIÊN

– Hệ đào tạo: Tiếng Anh

– Thời gian học: từ 1-4 năm

– Yêu cầu đầu vào

+ GPA phải từ 3.0 trở lên ( thang điểm 4.0)

+ Cần có IELTS, TOEIC hoặc TOEFL Ibt

9. Y TẾ CỘNG ĐỒNG

– Hệ đào tạo: Tiếng Hoa

– Thời gian học: từ 1-4 năm

**Chỉ tuyển sinh kỳ tháng 9

– Yêu cầu đầu vào

+ Phải có bằng cử nhân về y, khoa học đời sống hoặc tự nhiên.

+ GPA phải từ 3.0 trở lên ( thang điểm 4.0)

+ TOCFL 4 hoặc HSK 6 trở lên

+ Thư giới thiệu xác nhận về khả năng tiếng Hoa

10. THÍ NGHIỆM Y KHOA VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

– Thời gian học: từ 1-4 năm

**Chỉ tuyển sinh kỳ tháng 9

– Yêu cầu đầu vào

+ Phải có bằng cử nhân về y, khoa học đời sống hoặc tự nhiên.

+ Đã học 10 tín chỉ (160 giờ) trong các môn như Sinh học, Công nghệ sinh học hoặc Khoa học Đời sống.

+ GPA phải từ 3.0 trở lên ( thang điểm 4.0)

11. QUẢN TRỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ TIN HỌC Y KHOA

– Hệ đào tạo : Tiếng Hoa

– Thời gian học: từ 1-4 năm

** Chỉ tuyển sinh kỳ tháng 9

– Yêu cầu đầu vào

+ GPA phải từ 2.6 trở lên ( thang điểm 4.0)

+ TOCFL 4 hoặc HSK 6 trở lên

+ Thư giới thiệu xác nhận về khả năng tiếng Hoa

+ Có thể phải phỏng vấn với trường

12. ĐIỀU DƯỠNG

– Hệ đào tạo Tiếng Anh

– Học từ 1-4 năm

**Chỉ tuyển sinh kỳ tháng 9

– Yêu cầu đầu vào

+ Phải có bằng cử nhân về điều dưỡng

+ Phải có kinh nghiệm làm điều dưỡng 1 năm trở lên và có giấy phép hành nghề điều dưỡng

+ GPA phải từ 3.0 trở lên ( thang điểm 4.0)

+ IELTS 4.5 , TOEIC 600 hoặc TOEFL iBT 61

+ Có thể phải phỏng vấn với trường

13. HÓA DƯỢC VÀ HÓA HỌC ỨNG DỤNG

– Thời gian học: từ 1-4 năm

**Chỉ tuyển sinh kỳ tháng 9

– Yêu cầu đầu vào

+ Phải có bằng cử nhân về hóa học, khoa học đời sống hoặc tự nhiên.

+ GPA phải từ 3.0 trở lên ( thang điểm 4.0)

+ Có IELTS, TOEIC hoặc TOEFL iBT

+ Cần có TOCFL ( nói và giao tiếp tốt)

+ Thư giới thiệu xác nhận về khả năng tiếng Hoa

14. KHOA HỌC Y SINH VÀ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG

– Thời gian học: từ 1-4 năm

** Chỉ tuyển sinh kỳ tháng 9

– Yêu cầu đầu vào

+ Phải có bằng cử nhân về khoa học đời sống hoặc tự nhiên.

+ TOCFL 2 hoặc HSK 4 trở lên

+ Thư giới thiệu xác nhận về khả năng tiếng Hoa

15. CÔNG NGHỆ SINH HỌC

– Yêu cầu đầu vào

+ Phải có bằng cử nhân về khoa học đời sống hoặc tự nhiên.

+ TOCFL 3 hoặc HSK 5 trở lên

+ Thư giới thiệu xác nhận về khả năng tiếng Hoa

III. HỆ TIẾN SĨ

1. Y ĐA KHOA

– Hệ đào tạo :Tiếng Anh

– Thời gian học: từ 2-7 năm

**Chỉ tuyển sinh kỳ tháng 9

– Yêu cầu đầu vào

+ Phải có bằng thạc sĩ về y, khoa học tự nhiên hoặc đời sống

+ Hoặc phải có bằng bác sĩ y khoa

+ GPA phải từ 3.0 trở lên ( thang điểm 4.0)

+ IELTS 5.5 , TOEIC 600 hoặc TOEFL iBT 68

+ Có thể phải phỏng vấn với trường

2. NGHIÊN CỨU BỆNH NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

– Hệ đào tạo:  Có cả chương trình dạy hoàn toàn bằng Tiếng Anh và dạy bằng 2 ngôn ngữ Anh – Hoa.

– Thời gian học: từ 2-7 năm

– Yêu cầu đầu vào

+ Phải có bằng cử nhân về y, khoa học sức khỏe, khoa học sinh học, khoa học vật lý, khoa học môi trường, kỹ thuật, công nghệ sinh học và công nghệ

+ GPA phải từ 3.0 trở lên ( thang điểm 4.0)

+ IELTS 5.5 , TOEIC 600 hoặc TOEFL iBT 79

+ Có thể phải phỏng vấn với trường

3. KỸ THUẬT Y SINH

– Hệ đào tạo: Tiếng Anh

– Thời gian học: từ 2-7 năm

– Yêu cầu đầu vào

+ Có bằng thạc sĩ

+ Cần có IELTS, TOEIC hoặc TOEFL

+ Có 2 thư giới thiệu từ thầy cô hướng dẫn và trưởng khoa

4. NHA KHOA

 – Thời gian học:  từ 2-7 năm

** Chỉ tuyển sinh kỳ tháng 9

– Yêu cầu đầu vào

+ Phải có bằng thạc sĩ về y nha khoa

+ GPA phải từ 3.0 trở lên ( thang điểm 4.0)

+ TOCFL 4 hoặc HSK 6 trở lên

+ Thư giới thiệu xác nhận về khả năng tiếng Hoa

5. DƯỢC

– Thời gian học: từ 2-7 năm

** Chỉ tuyển sinh kỳ tháng 9

– Yêu cầu đầu vào

+ Phải có bằng thạc sĩ về dược phẩm, hóa học, hương liệu và hóa mỹ phẩm, sinh học và kỹ thuật sinh học

+ GPA phải từ 3.0 trở lên ( thang điểm 4.0)

+ IELTS 4.5 , TOEIC 600 hoặc TOEFL iBT 61

+ TOCFL 4 hoặc HSK 6 trở lên

+ Thư giới thiệu xác nhận về khả năng tiếng Hoa

6. NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM TỰ NHIÊN

– Hệ đào tạo:  Tiếng Anh

– Thời gian học: từ 2-7 năm

– Yêu cầu đầu vào

+ Phải có bằng thạc sĩ về y, khoa học đời sống hoặc tự nhiên.

+ GPA phải từ 3.0 trở lên ( thang điểm 4.0)

+ Cần có IELTS, TOEIC hoặc TOEFL Ibt

7. NGHIÊN CỨU CHẤT ĐỘC

– Hệ đào tạo : Tiếng Anh

– Thời gian học : từ 2-7 năm

– Yêu cầu đầu vào

+ Phải có bằng thạc sĩ

+ GPA phải từ 3.0 trở lên ( thang điểm 4.0)

+ IELTS 4.5 , TOEIC 600 hoặc TOEFL iBT 61

8. Y TẾ CỘNG ĐỒNG

– Hệ đào tạo: Tiếng Anh, học từ 1-4 năm

– Yêu cầu đầu vào

+ Phải có bằng thạc sĩ về y, khoa học đời sống hoặc tự nhiên.

+ GPA phải từ 3.0 trở lên ( thang điểm 4.0)

+ IELTS 4.5 , TOEIC 600 hoặc TOEFL iBT 61

+ Có 2 thư giới thiệu từ thầy cô hướng dẫn và trưởng khoa

9. THÍ NGHIỆM Y KHOA VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

– Thời gian học từ 2-7 năm

– Yêu cầu đầu vào

+ Phải có bằng thạc sĩ về y, khoa học đời sống hoặc tự nhiên.

+ GPA phải từ 3.0 trở lên ( thang điểm 4.0)

10. ĐIỀU DƯỠNG

– Hệ đào tạo : Tiếng Anh

– Thời gian học: từ 2-7 năm

** Chỉ tuyển sinh kỳ tháng 9

– Yêu cầu đầu vào

+ Phải có bằng cử nhân và thạc sĩ

+ Phải có kinh nghiệm làm điều dưỡng 1 năm trở lên và có giấy phép hành nghề điều dưỡng

+ IELTS 4.5 , TOEIC 600 hoặc TOEFL iBT 61

+ Có thể phải phỏng vấn với trường

11. HÓA DƯỢC VÀ HÓA HỌC ỨNG DỤNG

– Thời gian học: từ 2-7 năm

– Yêu cầu đầu vào

+ Phải có bằng cử nhân và thạc sĩ về hóa học, khoa học đời sống hoặc tự nhiên.

+ GPA phải từ 3.0 trở lên ( thang điểm 4.0)

+ Có IELTS, TOEIC hoặc TOEFL iBT

+ Có 2 thư giới thiệu từ thầy cô hướng dẫn và trưởng khoa

+ Có thể phải phỏng vấn với trường

Trên đây là yêu cầu đầu vào và hình thức xét tuyển tại trường Đại Học Y Cao Hùng, Đài Loan. Minh Hoàng An vọng những thông tin này sẽ giúp các bạn biết và có sự chuẩn bị sẵn sàng cho việc du học ngành Y tại Đài Loan.

MINH HOÀNG AN LUÔN ĐÔNG HÀNH CÙNG BẠN TRÊN CON ĐƯỜNG CHINH PHỤC TRI THỨC

Đăng ký tư vấn

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du học Đài Loan, chúng tôi đã tư vấn và làm hồ sơ thành công cho hàng trăm sinh viên. Đặc biệt xin học bổng thành công giúp rất nhiều sinh viên giảm nhẹ gánh nặng tài chính, tỷ lệ đạt visa gần như tuyệt đối. Bên cạnh đó, chúng tôi có cộng đồng sinh viên đông đảo nhiệt tình tại Đài Loan sẵn sàng giúp đỡ du học sinh mới sang. Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC & HỌC BỔNG MINH HOÀNG AN

Tp.HCM: Tầng 4, Tòa nhà Hữu Nguyên, 1446 - 1448 Đường 3/2, P.2, Q.11

Đà Nẵng: 72 Dương Thị Xuân Quý, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn

Hotline: (028) 6652 6200 | 0905 605 601 | 0916 685 601
Email: [email protected]
Website: www.minhhoangan.edu.vn

Gửi yêu cầu Tư vấn du học Đài Loan để nhận được giải đáp trong thời gian sớm nhất có thể.
Tham gia fanpage Thông tin du học Đài Loan để cập nhật tin tức mới nhất về du học Đài Loan.

Leave a Reply