2 thoughts on “HỌC BỔNG ĐẢM BẢO 100% HỌC PHÍ TẠI CAO HÙNG NĂM 2020

  1. Trường Đông Phương ở Cao Hùng có dạy chuyên ngành kiến trúc không ạ? Cho em xin thêm ít thông tin về điều kiện xét học bổng của trường với ạ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *