học bổng đài loan

Học bổng tiếng Hoa Bộ Giáo dục Đài Loan năm 2019

Hướng dẫn xin Học bổng tiếng Hoa Bộ Giáo dục năm 2019 Khu vựHuế  trở ra Bắc Việt Nam

 1. Số suất học bổng:

Khu vực từ Huế trở ra Bắc Việt Nam tổng cộng có 11 suất, mỗi suất 12 tháng, tổng cộng 132 tháng.

 1. Thời gian nhận học bổng:
 2. Thời gian nhận học bổng: Mỗi ứng viên có thể sang Đài Loan học tiế ng Hoa từ 2 tháng,  3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng, tuy nhiên tùy vào số lượng ứng viên xin học bổng  nă m đó mà số tháng được cấp học bổng cũng sẽ được xem xét và thể hiện trong Chứng nhận học bổng.
 3. Thời gian nhận học bổng trong nă m: từ ngày 1 tháng 9 năm 2019 đến ngày 31 tháng 8 năm 2020. Người nhận học bổng phải tuân thủ theo thời gian nhận học bổng , đến Đài Loan đăng ký đúng hạn quy đ ịnh. Trong thời gian đó người nhận học bổng không đến Đài Loan du học, đồng nghĩa với việc từ bỏ tư cách nhận học bổng, không được bảo lưu cho năm sau. Người nhận học bổng bắt đầu đăng ký học từ học kỳ (mùa) nào, thì trường sẽ căn cứ từ tháng đó phát tiền học bổng cho ứng viên.

III.      Chế độ học bổng:

Tiền học bổng mỗi người có thể nhận mỗi tháng là 25,000 Đ ài tệ ( khoảng 840 USD) , người nhận học bổng phải xin học tại những Trung tâm tiếng Hoa đ ược thành lập trong các trường Đại học theo quy đ ịnh của Bộ Giáo dục Đài Loan (file đính kèm 1: Danh sách các Trung tâm tiế ng Hoa của các trường Đại học Đài Loan). Trước ngày 10 hàng tháng, các Trung tâm tiế ng Hoa sẽ dựa thời gian lên lớp cũ ng như thành tích học tập của sinh viên để phát tiề n học bổng. Chỉ duy nhất tháng học bổng đ ầu tiên, phải sau khi sang Đài Loan 1 đến 2 tháng, Bộ Giáo dục mới cấp bắt đầu phát tiề n học bổng. Ứng viên nên chuẩn bị cho thời gian đầu các chi phí như: học phí, phí thuê nhà (tiền cọc) và sinh hoạt phí ít nhất 2,500 USD.

 1. Thời gian nộp hồ sơ xin học bổng:

Từ ngày 1 tháng 2 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2019.

 1. Điều kiện xin học bổng:
 2. Người xin học bổng phải là công dân Việt Nam, mang quốc tịch Việt Nam, có hộ khẩu từ Huế trở ra Bắc , Tốt nghiệp THPT trở lên, thành tích học tập khá, phẩm chất đạo đức tốt.
 3. Nếu thuộc diện dưới đây, không được tham gia học bổng này:
 4. Kiều bào của Trung Hoa Dân Quốc tại nước ngoài, mang quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc.
 5. Đang theo học tiếng Hoa hoặc học vị tại Đài Loan .
 6. Từng nhận học bổng tiếng Hoa hoặc học bổng Đài Loan.
 7. Trong thời gian họctiếng Hoa tại Đài Loan đồng thời là sinh viên nằm trong diện trao đổi sinh viên giữa các trường Đại học Đài Loan và các trường nước ngoài.
 8. Đồng thời nhận thêm học bổng của các cơ quan chính phủ Đài Loan hoặc học bổng của các trường Đại học Đài Loan.
 9. Các giấy tờ cần thiết khi xin học bổng:

Người xin học bổng cần chuẩn bị những giấy tờ sau, gửi qua đường bưu điện hoặc trực ti ế p mang đ ế n nơi ti ế p nhận hồ sơ theo đ úng thời gian quy đ ịnh:

 1. Điền đầy đủ thông tin vào đơn xin “Học bổng tiếng Hoa Bộ giáo dục” ( dán kèm 1 ảnh 4×6 chụp trong 3 tháng gần nhất)
 2. 1 bản photo giấy CMND hoặc hộ chiếu và 1 bản photo hộ khẩu, địa chỉ hộ khẩu phải từ Hu ế trở ra Bắc.
 3. 1 bản photo bằng tốt nghiệp cao nhất và bảng điểm đã được các phòng công chứng dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Hoa có đóng dấu xác nhận của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam .
 4. 1 bản photo Chứng chỉ năng lực Hoa ngữ (TOCFL) cấp 1 trở lên hoặc bảng điểm nă ng lực tiếng Anh quốc tế .
 5. 1 bản photo giấy thông báo nhập học của trung tâm ti ế ng Hoa của trường Đại học Đài Loan, hoặc 1 bản photo mẫu đơn xin nhập học đã điền đầy đủ thông tin. Bản chính mời ứng viên tự nộp cho trung tâm tiếng Hoa mà mình đă ng ký học.
 6. Hai thư giới thiệu của giáo viên hoặc lãnh đạo nơi đang công tác.
 7. Kế hoạch học tập.

VII.   Nơi nộp hồ sơ:

Đối với những người có hộ khẩu từ Huế trở ra Bắc (bao gồm Huế ), mời nộp hồ sơ tới địa chỉ dưới đây:

Phòng Giáo dục, Vă n phòng Kinh tế và Vă n hóa Đài Bắc tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 20A(KT), T òa nhà PVI , Số 1 Phạm V ă n Bạch , Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0 2 4-38335501 ext 8 458    Fax: 0 2 4-32262114

Email: tweduvn@gmail.com

Chú ý: Những người có hộ khẩu từ Hu ế trở vào Nam (không bao gồm Hu ế ) vui lòng liên lạc Phòng Giáo dục V ăn phòng Kinh t ế và V ă n hóa Đ ài Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đ iện thoại: 0 2 8-38349160 ext 2202-2203

VIII.   Tiêu chí đánh giá:

Chủ yếu dựa vào (1) Kế hoạch học tập   (2) Thành tích học tập   (3) Năng lực ngoại ngữ

(4) Thư giới thiệu      (5) Khả năng thể hiện khi phỏng vấn

 1. Tiến độ xét duyệt:

Tiến hành xét duyệt hồ sơ, phỏng vấn và công bố kết quả danh sách sơ tuyển; trước ngày 20 tháng 6, những ứng viên có tên trong danh sách sơ tuyển cần nộp (1) giấy thông báo nhập học của trung tâm tiếng Hoa (nếu sinh viên nằm trong danh sách sơ tuyển không nộp giấy báo nhập học, sẽ không được tham gia xét tuyển) , (2) các giấy tờ đã được xác nhận cần thiết (bằng tốt nghiệp, bảng đ iểm ) và (3) Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ bản gốc để đối chiếu ( TOCFL ,bảng điểm năng lực tiếng Anh quốc tế , bản gốc đối chiếu xong trả lại) ; trước cuối tháng 6 thông báo danh sách trúng tuyển chính thức đ ồng thời cấp giấy Chứng nhận học bổng ti ế ng Hoa Bộ giáo dục. Trước cuối tháng 7 thông báo tham gia buổi tọa đàm về du học Đài Loan; tháng 8 làm visa(Ứng viên tự chi trả phí làm visa) , tự mua vé máy bay , chuẩn bị phí nhập học và 2-3 tháng tiền sinh hoạt phí,và chuẩn bị sang Đài Loan du học.

 1. Những điều người nhận học bổng phải tuân thủ:
 2. Người nhận học bổng phải tự xin vào học tiếng Hoa tại các trung tâm tiếng Hoa được thành lập trong trường Đại học theo quy đ ịnh của Bộ giáo dục Đài Loan.
 3. Mỗi tuần phải học ít nhất 15 giờ những môn bắt buộc, không bao gồm tham quan  vă n hóa, diễn thuyế t chuyên đề và những hoạt đ ộng tự học khác. Trong 1 tháng người học vắng học trên 12 giờ đối với những môn bắt buộc, sẽ bị ngưng cấp học bổng 1 tháng. Trong hai k ỳ liên tiếp đ iểm trung bình thấp hơn 80 sẽ bị hủy tư cách nhận học bổng.
 4. Đối với những người nhận học bổng trong thời gian 1 năm, người học phải học ít nhất trên một học k ỳ (mùa) trong đợt nhập học  đầu tiên, có thể dựa theo quy định của các trung tâm tiếng Hoa, sau khi xin được giấy báo nhập học có thể làm thủ tục chuyển trường. Trong thời gian nhận học bổng, chỉ được chuyển trường 1 lần. Đ ối với những người nhận học bổng dưới 1 năm, không được xin chuyển trường.
 5. Phẩm chấ t đạo đức, thành tích học tập và thời gian lên lớp của người nhận học bổng không phù hợp với quy định, sẽ ngừng cấp và hủy bỏ học bổng này. Tháng cuối cùng trong thời gian nhận học bổng, nế u v ề nước sớm mà tháng đó giờ lên lớp thiếu vượt quá 12 giờ, thì người nhận học bổng phải trả lại tiền học bổng của tháng đó.
 6. Ứng viên không được đi làm thêm. Nếu bị phát hiện, trường đ ang theo học sẽ hủy tư cách nhận học bổng, đồng thời sẽ bị truy thu lại ti ề n học bổng đã phát trước đó.
 7. Đối với những người nhận học bổng với thời gian trên 6 tháng, đ ề u phải tham gia bảo hiểm y t ếtoàn dân. Trước khi tham gia loại bảo hiểm này, nên mua các loại bảo hiểm khác hoặc bảo hiểm tai nạn sinh viên, phí bảo hiểm Trung tâm ngoại ngữ sẽ trừ vào tiề n học bổng.
 8. Đối với ứng viên nhận học bổng từ 6 tháng trở lên, phải chuẩn bị giấy khám sức khỏe, xin visa cư trú Đài Loan; những ứng viên nhận học bổng dưới 6 tháng, chỉ xin visa ngắn hạn thì không cần nộp giấy khám sức khỏe. Chi phí làm visa do ứng viên nhận học bổng tự chi trả.
 9. Những ứng viên nhận học bổng 9 tháng trở lên, sau khi đế n Đ ài Loan du học, phải tham gia K ỳ thi N ă ng lực Hoa ngữ (TOCFL) phải đạt từ cấp 3 (Cấp Ti ế n cấp) trở lên (lệ phí thi do người nhận học bổng tự chi trả), đồng thời trước khi kết thúc thời gian nhận học bổng 1 tháng phải nộp giấy chứng nhận đ ạt yêu cầu hoặc bảng đ iểm; người không nộp sẽ bị ngừng phát học bổng 1 tháng. Giấy chứng nhận hoặc bảng đ iểm này nếu nộp ngay tại thời đ iểm nộp hồ sơ xin học bổng, sau khi đến Đài Loan du học không cần tham gia lại kỳ thi này.
 10. Người nhận học bổng phải ký vào “Giấy cam kế t của học bổng tiếng Hoa Bộ giáo dục” và tuân thủ những quy định liên quan của học bổng này.
 11. Công bố thông tin:

Văn phòng Kinh tế và Văn hóa  Đài Bắc tại Hà Nội, Việt Nam:

http://www.roc-taiwan.org/vn_vi/index.html

Đăng ký tư vấn

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du học Đài Loan, chúng tôi đã tư vấn và làm hồ sơ thành công cho hàng trăm sinh viên. Đặc biệt xin học bổng thành công giúp rất nhiều sinh viên giảm nhẹ gánh nặng tài chính, tỷ lệ đạt visa gần như tuyệt đối. Bên cạnh đó, chúng tôi có cộng đồng sinh viên đông đảo nhiệt tình tại Đài Loan sẵn sàng giúp đỡ du học sinh mới sang. Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC & HỌC BỔNG MINH HOÀNG AN

Tp.HCM
Tầng 4, Tòa nhà Hữu Nguyên, 1446 - 1448 Đường 3/2, P.2, Q.11
Tel: (028) 3975 6200 | (028) 3975 6201 | (028) 3975 6203

Đà Nẵng
72 Dương Thị Xuân Quý, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn
Tel: 0935643537
Hotline: 0935 643 537.

Email: duhoc@minhhoangan.edu.vn
Website: www.minhhoangan.edu.vn

Gửi yêu cầu Tư vấn du học Đài Loan để nhận được giải đáp trong thời gian sớm nhất có thể.
Tham gia fanpage Thông tin du học Đài Loan để cập nhật tin tức mới nhất về du học Đài Loan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *