Hotline: +84905605601

Đại Học Quốc Lập Chính Trị (National Chengchi University) – Đài Bắc, Đài Loan

Đại Học Quốc Lập Chính Trị (National Chengchi University) - Đài Bắc, Đài Loan 1

Mục lục

THÔNG TIN TRƯỜNG

 • Tên tiếng Anh: National Chengchi University (NCCU)
 • Tên tiếng Việt: Đại học Quốc Lập Chính Trị
 • Tên tiếng Hoa: 國立政治大學
 • Địa chỉ: No. 64, Section 2, Zhinan Rd, Wenshan District, Taipei City
 • Website: https://www.nccu.edu.tw/

Đại học Quốc Lập Chính Trị – National Chengchi University (NCCU) được thành lập vào năm 1927, trong hơn 9 thập kỷ tái hình thành và phát triển, trường vẫn giữ vững phương châm “Hòa hợp, Độc lập, Cân bằng và Ưu việt”, trường tiếp tục hoàn thiện phương pháp giảng dạy và nghiên cứu của mình nhằm ươm mầm nhân tài cho đất nước và thế giới.

Trường hiện có 12 khoa xuất sắc trong các ngành Nghệ thuật Tự do, Luật, Thương mại, Khoa học, Ngoại ngữ, Khoa học Xã hội, Truyền thông, Quan hệ quốc tế, Giáo dục, Đổi mới, Tin học, Ngân hàng và Tài chính toàn cầu. Với 34 chuyên ngành, 43 chương trình thạc sĩ và 34 chương trình tiến sĩ.

 • Tổng số sinh viên: 16,000
 • Sinh viên quốc tế: 1,000+
 • Sinh viên trao đổi quốc tế: 780+
 • Học viên tại Trung tâm Hoa Ngữ: 900+
 • Tổng số giảng viên: 1,400+ (Toàn thời gian và Bán thời gian)

BẢNG XẾP HẠNG THẾ GIỚI

Đại Học Quốc Lập Chính Trị (National Chengchi University) - Đài Bắc, Đài Loan 2

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH

NGÔN NGỮ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC

THẠC SĨ

TIẾN SĨ

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

Chinese Literature

Văn học Trung Quốc

Tiếng Trung

Tiếng Trung

Tiếng Trung

History

Lịch sử

Tiếng Trung

Tiếng Trung

Tiếng Trung

Philosophy

Triết lý

Tiếng Trung

Tiếng Trung

Tiếng Trung

Library, Information and Archival Studies

Thư viện, Thông tin và Lưu trữ

Tiếng Trung

Tiếng Trung

Religious Studies

Nghiên cứu tôn giáo

Tiếng Trung

Tiếng Trung

Taiwan History

Lịch sử Đài Loan

Tiếng Trung

Tiếng Trung

Taiwanese Literature

Văn học Đài Loan

Tiếng Trung

Tiếng Trung

Teaching Chinese as Second Language

Giảng dạy tiếng trung như ngôn ngữ thứ hai

Tiếng Trung

Tiếng Trung

KHOA GIÁO DỤC

Education

Giáo dục

Tiếng Trung

Tiếng Trung

Tiếng Trung

Early Childhood Education

Giáo dục mầm non

Tiếng Trung

Educational Administration and Policy

Quản lý và chính sách Giáo dục

Tiếng Trung

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI

Political Science

Khoa học chính trị

Tiếng Trung

Tiếng Trung

Tiếng Trung

Sociology

Xã hội học

Tiếng Trung

Tiếng Trung

Tiếng Trung

Public Finance

Tài chính công vụ

Tiếng Trung

Tiếng Trung

Public Administration

Hành chính công

Tiếng Trung

Tiếng Trung

Tiếng Trung

Land Economics, Land Management Program

Kinh tế đất đai, Quản lý đất đai

Tiếng Trung

Land Economics, Land and Resource Planning Program

Kinh tế đất đai, Quy hoạch đất đai và tài nguyên

Tiếng Trung

Land Economics, Geomatics Program

Kinh tế đất đai, địa chất

Tiếng Trung

Land Economics

Kinh tế đất đai

Tiếng Trung

Tiếng Trung

Tiếng Trung

Economics

Kinh tế

Tiếng Trung

Tiếng Trung

Tiếng Trung

Ethnology

Dân tộc học

Tiếng Trung

Tiếng Trung

Tiếng Trung

Development Studies

Nghiên cứu phát triển

Tiếng Trung

Tiếng Trung

Labour Research

Nghiên cứu lao động

Tiếng Trung

Social Work
Công tác xã hội

Tiếng Trung

Asia-Pacific Studies

Nghiên cứu Châu Á – Thái Bình Dương

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Applied Economics and Social Development

Kinh tế ứng dụng và Phát triển xã hội

Tiếng Anh

KHOA THƯƠNG MẠI

International Busimess

Kinh doanh quốc tế

Tiếng Trung

Tiếng Trung

Tiếng Anh

Money and Banking

Tiền tệ – Ngân hàng

Tiếng Trung

Tiếng Trung

Tiếng Anh

Accounting

Kế toán

Tiếng Trung

Tiếng Trung

Tiếng Anh

Statistics

Số liệu thống kê

Tiếng Trung

Tiếng Trung

Tiếng Anh

Business Administration

Quản trị kinh doanh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

MBA Program

Thạc sĩ MBA

Tiếng Trung

Management Information Systems

Hệ thống quản lý thông tin

Tiếng Trung

Tiếng Trung

Finance

Tài chính

Tiếng Anh

Risk Management & Insurance

Bảo hiểm & Quản lý rủi ro

Tiếng Trung

Tiếng Trung

Tiếng Anh

Technology and Innovation Management

Quản lý công nghệ và đổi mới

Tiếng Trung

Tiếng Anh

Intellectual Property Program

Sở hữu trí tuệ

Tiếng Trung

Tiếng Anh

Innovation Management and Intellectual Property Management

Quản lý đổi mới và quản lý sở hữu trí tuệ

Tiếng Trung

Tiếng Anh

International MBA

MBA Quốc tế

Tiếng Anh

KHOA QUAN HỆ QUỐC TẾ

Diplomacy

Ngoại giao

Tiếng Trung

Tiếng Trung

East Asian Studies

Nghiên cứu Đông Á

Tiếng Trung

Russian Studies

Nghiên cứu tiếng Nga

Tiếng Trung

Japan Studies

Nghiên cứu tiếng Nhật

Tiếng Trung

Tiếng Trung

International Studies

Nghiên cứu quốc tế

Tiếng Anh

KHOA TRUYỀN THÔNG

Digital Content and Technologies

Nội dung và công nghệ số

Tiếng Trung

International Communication Studies

Nghiên cứu truyền thông quốc tế

Tiếng Anh

Communication

Truyền thông

Tiếng Trung

Tiếng Trung

KHOA NGOẠI NGỮ VÀ VĂN HỌC

English

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Arabic Language & Culture

Ngôn ngữ & Văn hoá Ả Rập

Tiếng Trung

Slavic Languages Literatures

Ngữ tộc Slav và văn học

Tiếng Trung

Japanese

Tiếng Nhật

Tiếng Trung

Tiếng Trung

Turkish Language & Culture

Ngôn ngữ & Văn hoá Thổ Nhĩ Kỳ

Tiếng Trung

Linguistics

Ngôn ngữ học

Tiếng Trung

Tiếng Trung

KHOA LUẬT

Law

Luật

Tiếng Trung

Tiếng Trung

Law and Interdisciplinary Studies

Luật và liên cứu liên ngành

Tiếng Trung

KHOA KHOA HỌC

Neuroscience

Khoa học thần kinh

Tiếng Trung

Mathematical Sciences

Khoa học toán học

Tiếng Trung

Tiếng Trung

Psychology

Tâm lý

Tiếng Trung

Tiếng Trung

Tiếng Trung

Applied Physics

Vật lý ứng dụng

Tiếng Trung

KHOA ĐỔI MỚI QUỐC TẾ

International College of Innovation

Đổi mới quốc tế

Tiếng Anh

Global Communication and Innovation Technology

Công nghệ đổi mới và truyền thông toàn cầu

Tiếng Anh

KHOA TIN HỌC

Computer Science

Khoa học máy tính

Tiếng Trung

Tiếng Trung

Tiếng Trung

HỌC PHÍ VÀ CÁC PHÍ KHÁC

HỌC PHÍ

HỌC PHÍ ĐẠI HỌC (THEO KỲ)

NGÀNHHỌC PHÍPHỤ PHÍTỔNG
Khoa Giáo dục đại cương, Khoa Khoa học Xã hội [trừ ngành Kinh tế đất đai], Khoa Ngoại ngữ, Khoa Quan hệ Quốc tế, Khoa Giáo dục, Khoa Luật34,640 NTD14,380 NTD49,020 NTD
Khoa Thương mại [trừ ngành Hệ thống thông tin quản lý], Khoa Quốc tế đổi mới34,640 NTD15,140 NTD49,780 NTD
Khoa Khoa học, Khoa Tin học, Khoa Khoa học Truyền thông, Ngành Kinh tế đất đai, Ngành Hệ thống thông tin quản lý34,960 NTD21,900 NTD56,860 NTD

HỌC PHÍ SAU ĐẠI HỌC (THEO KỲ)

NGÀNHHỌC PHÍPHÍ TÍN CHỈ (1 TÍN CHỈ)
Khoa Giáo dục đại cương, Khoa Khoa học Xã hội, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Luật, Khoa Quốc tế và Khoa Giáo dục [trừ Ngành Đất đai Kinh tế, Ngành Thư viện, và Thông tin và Khoa học lưu trữ]25,820 NTD3,310 NTD
Khoa Thương mại [trừ Ngành Quản lý hệ thống thông tin, Ngành công nghệ, Đổi mới và Quản lý sở hữu trí tuệ]26,200 NTD3,310 NTD
Khoa Khoa học, Khoa Truyền thông; Ngành Đất đai Kinh tế, Ngành Hệ thống thông tin quản lý; Ngành Thư viện; Ngành Thông tin và khoa học lưu trữ, Ngành Công nghệ, Đổi mới và Quản lý sở hữu trí tuệ, Chương trình Thạc sĩ Truyền thông và Đổi mới Toàn cầu Công nghệ (GCIT), Quản lý tài sản29,980 NTD3,310 NTD
Chương trình MBA Quốc tế13,100 NTD8,800 NTD
Chương trình MBA13,100 NTD6,000 NTD
Nghiên cứu Châu Á – Thái Bình Dương (IMAS)12,910 NTD5,500 NTD

CÁC CHI PHÍ KHÁC

 • Phí bảo hiểm: 237 NTD/năm
 • Phí thiết bị thông tin: 624 – 1,000 NTD
 • Phí bảo hiểm y tế quốc gia: 4,956 NTD / kỳ
 • Chi phí Ký túc xá: 9,057 – 33,150 NTD / kỳ (Tuỳ loại phòng và tuỳ số lượng người)

HỌC BỔNG

Miễn 50% – 100% học phí và phí tín chỉ

ĐIÊU KIỆN ĐĂNG KÝ

 • Tốt nghiệp THPT / Đại học. Điểm trung bình từ 6.0 trở lên
 • Chứng chỉ TOCFL 3 trở lên đối với chương trình dạy bằng tiếng Trung
 • Chứng chỉ IELST 5.5 – 6.0 trở lên đối với chương trình dạy bằng tiếng Anh

Đăng ký tư vấn

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du học Đài Loan, chúng tôi đã tư vấn và làm hồ sơ thành công cho hàng trăm sinh viên. Đặc biệt xin học bổng thành công giúp rất nhiều sinh viên giảm nhẹ gánh nặng tài chính, tỷ lệ đạt visa gần như tuyệt đối. Bên cạnh đó, chúng tôi có cộng đồng sinh viên đông đảo nhiệt tình tại Đài Loan sẵn sàng giúp đỡ du học sinh mới sang. Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC MINH HOÀNG AN - CÔNG TY TNHH TM MINH HOÀNG AN

Tp.HCM: Tầng 4, Số 1446 - 1448 Đường 3 tháng 2, P.2, Q.11 (Tòa nhà Hữu Nguyên)

Đà Nẵng: 72 Dương Thị Xuân Quý, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn

Hotline: (028) 6652 6200 | 0905 605 601 | 0916 685 601
Email: [email protected]
Website: www.minhhoangan.edu.vn / www.duhocdailoan.net.vn
Fanpage: www.facebook.com/MinhHoangAnEducation

Leave a Reply